• Startsida
  • / Åtgärd mot skadeinsekten granbarkborre vid Discgolfbanan
Åtgärdat

Åtgärd mot skadeinsekten granbarkborre vid Discgolfbanan

Vid bana 3 i discgolfparken har flera granar angripits av skadeinsekten granbarkborre. För att förebygga risken att träddelar faller från döda träd och träffar och skadar någon kommer vi hugga ner flera granar.

Vid bana 3 i discgolfparken har flera granar angripits av skadeinsekten granbarkborre. Granarna som angripits har tyvärr dött eller håller på att dö. För att förebygga risken att träddelar faller från träden träffar och skadar någon kommer vi hugga ner flera granar.

Vi kommer att spara de döda granarna som inte står i direkt anslutning till banområdet. Döda granar hyser naturliga fiender till granbarkborren och gynnar andra arter som är viktiga för skogen.

Vi ber er hålla avstånd till pågående arbete och ha överseende med buller. Möjligheten till discgolfspel på bana 3 kommer att vara begränsad under pågående arbete.

Senast uppdaterad: 11 mars 2021