Åtgärdat

Arbeten på Adlerfeldts gata

Asfaltsarbeten på Adlersfeldts gata påbörjas vecka 47.

Vecka 47 kommer man påbörja arbetena på Adlerfeldst väg. Arbetet på Adlerfeldts gata 47-69 planeras att färdigställas under v.48.

Det som görs är att den i dagsläget grusbelagda anslutningen mot fastigheterna kommer att asfaltsbeläggas (så kallad måsvinge) för att få bukt med problem med vattenavrinning.

Senast uppdaterad: 19 januari 2021