• Startsida
  • / Naturvårdsskötsel vid Vaxmyra koloniområde
Åtgärdat

Naturvårdsskötsel vid Vaxmyra koloniområde

Kommunens entreprenör kommer att utföra naturvårdsarbeten i området under hösten.

Syftet med insatsen är att bevara och utveckla den biologiska mångfalden och göra naturen mer tillgänglig och säker.

Vi ber er hålla avstånd till pågående arbete och ha överseende med buller.

Död ved i form av stående eller liggande trädstammar och döda grenar på träd är viktigt för livet i skogen. För vissa arter är död ved föda och för andra arter är den en växtplats, boplats eller ett skydd.

Stående och liggande trädstammar samt rishögar kommer därför att lämnas för att öka inslaget av död ved och göra skogen mer levande.

Kartbilder över Vaxmyra koloniområde där naturvårdsinsatser kommer att utföras.
Senast uppdaterad: 11 mars 2021