Pågående arbete

Parkeringen vid Vilundaparken

Begränsat antal parkeringsplatser under arbetet med fotbollshallen.

Intill parkeringen vid Vilundaparken byggs fotbollshallen. Arbetena kommer pågår från och med april 2021 till och med våren 2022. Under bygget kommer delar av parkeringen vid Vilundaparken att stängas av. Det innebär att antalet p-platser samt framkomligheten kommer vara begränsad.

Senast uppdaterad: 15 april 2021