• Startsida
  • / Naturvårdsinsatser på Grimstavägen
Åtgärdat

Naturvårdsinsatser på Grimstavägen

Under vecka 5 pågår ett större trädsäkringsarbete ske längs delar av Grimstavägen.

Under hela veckan kommer kommunen göra större arbeten med trädfällning och beskärning på träden längs Grimstavägen. Arbetet behövde utföras för att säkra den intilliggande gång- och cykelbanan.

Markerade delar av Grimstavägen på karta
Senast uppdaterad: 10 februari 2022