Pågående arbete

Skälbyplan byggs om

Skälbyplan ligger i Skälby och är idag en grusad fotbollsplan. I somras hölls en medborgardialog om utveckling av platsen för lek och spontan aktivitet för barn, ungdomar och vuxna. Nu påbörjas ombyggnaden utifrån förslagen som kom in.

Föreberedelsearbete för utvecklingen av Skälbyplan påbörjas torsdag 31 mars. Ombyggnaden planeras starta tisdag 5 april och beräknas pågå till och med vecka 27 (4–10 juli).

Senast uppdaterad: 5 april 2022