• Startsida
  • / Begränsad framkomlighet och möjlighet till parkering vid Sättrabadet i Sättra Gårds naturreservat
Pågående arbete

Begränsad framkomlighet och möjlighet till parkering vid Sättrabadet i Sättra Gårds naturreservat

Framkomligheten och möjligheterna till parkering är begränsad vid besöksparkeringen till Sättrabadet i Sättra Gårds naturreservat.

Framkomligheten och möjligheterna till parkering är begränsad vid besöksparkeringen till Sättrabadet i Sättra Gårds naturreservat, se röd punkt i karta. Ungefär halva parkeringen används för upplag från trädrester från de skötselinsatser kommunen gjort i reservatet under våren. Parkeringen kommer också stängas av helt under en tid när trädresterna körs bort.

Trädresterna väntas komma bort i april. Om alla platser är upptagna eller parkeringen avstängd hänvisar vi besökare att parkera vid reservatets andra parkering, vid båtklubben intill Runsavägen, se grön markering i karta. Klicka här Länk till annan webbplats. för att hitta dit genom Naturkartan.

Kartbild och markering över arbetsområdet i Sättra.
Senast uppdaterad: 6 april 2022