Pågående arbete

Eldning avråds

Brandkåren Attunda avråder från eldning på grund av det är mycket torrt i skog och mark. Det medför att en eventuell brand i skog och mark får extra snabb spridning och är mer svårsläckt än normalt.

På grund av den stora risken för skogs- och markbränder uppmanar räddningstjänsten att du:

  • inte eldar, utan istället kör ris och trädgårdsavfall till återvinningen (gäller alltid inom planlagt område i kommunen).
  • använder särskilt iordningställda grillplatser om du vill grilla i naturen. All eldning sker på eget ansvar.

Beslutet gäller från den 19 april tills vidare.

Mer information om eldningsavrådan på Brandkåren Attundas webbplats. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 9 maj 2022