• Startsida
  • / Arbeten på Blå torget, Drabantgatan och Drabanttorget
Pågående arbete

Arbeten på Blå torget, Drabantgatan och Drabanttorget

Kommunens arbeten på Blå torget, Drabantgatan och Drabanttorget fortsätter efter årsskiftet.

Kommunen behöver åtgärda vatten- och avloppsledningar och avloppsbrunnar i Drabantgatan. Det påverkar tidplanen för arbetet med att göra i ordning Blå torget och Drabantgatan.

Arbetena kommer att fortsätta efter årsskiftet. Vi räknar med att Blå torget, Drabantgatan norr om dammen i Blå parken och Drabanttorget kommer att bli färdiga under våren 2023.

Arbetsområdenas utbredning ändras allt eftersom ytorna blir klara. Hänvisningsskyltar visar framkomliga vägar i området.

Vid frågor kontakta Väsby Direkt, telefon 08-590 970 00.

Karta över arbetsområdena
Senast uppdaterad: 28 november 2022