• Startsida
  • / Arbeten på Blå gatan och längs Daggstråket från vecka 2
Åtgärdat

Arbeten på Blå gatan och längs Daggstråket från vecka 2

Kommunen behöver åtgärda vatten- och avloppsledningar i Blå gatan och Daggstråket. Arbetet startar under vecka 2 och påverkar framkomligheten i området.

Blå gatan stängs av för genomfartstrafik för bil. Gående kan passera. Kommunen arbetar för att öppna upp Blå gatan igen så snabbt som möjligt.

Daggstråket stängs av för fotgängare och är avstängd till arbetet blir klart under våren 2023.

Arbetsområdets utbredning ändras allt eftersom ytorna färdigställs. Hänvisningsskyltar visar framkomliga vägar i området.

Vid frågor kontakta Väsby Direkt, telefon 08-590 970 00.

Kartbild över området som visar alternativa vägar.
Senast uppdaterad: 15 mars 2023