• Startsida
  • / Begränsad framkomlighet på Smedbyvägen
Åtgärdat

Begränsad framkomlighet på Smedbyvägen

Kommunen röjer och fäller mindre träd i Smedbyskogen längs Smedbyvägen. På sträckan mellan Travgatan och Mälarvägen är framkomligheten med bil begränsad.

Om det är möjligt rekommenderar vi dig att välja en annan väg fram tills fredagen 17 februari när arbetet förväntas vara klart. 

Insatserna gör att ekarna och tallarna som står i brynet mot Smedbyskogen får mer ljus och plats och kan leva vidare till kommande generationer. Vägen blir också öppnare och säkrare med bättre ljus från gatubelysningen. Det blir också lättare att upptäcka vilt.

Läs mer om kommunens insatser inom naturvård.

Senast uppdaterad: 20 februari 2023