• Startsida
  • / Arbeten väster om Dragonvägen
Pågående arbete

Arbeten väster om Dragonvägen

Kommunen utför arbeten med vatten- och avloppsledningar väster om Dragonvägen. Det påverkar framkomligheten i området.

Karta över området.

Busshållplatsen är flyttad längre norrut längs Dragonvägen. Gående hänvisas till gångbanan på Dragonvägens östra sida förbi arbetsområdet. Hänvisningsskyltar visar framkomliga vägar i området.

Arbetena beräknas bli klara under våren 2023.

Vid frågor kontakta Väsby Direkt, telefon 08-590 970 00.

Senast uppdaterad: 10 februari 2023