Åtgärdat

Förseningar med sophämtning

På grund av kraftigt snöfall och dåligt väglag kan din sophämtning bli försenad.

Det är svårt att ta sig fram för våra fordon vilket kan innebära förseningar med sophämtningen. De tömningar som uteblir förskjuts i så fall med en dag.

Du kan underlätta för sopbilschaufförerna genom att:

  • Låta din soptunna stå kvar ute tills den har blivit tömd.
  • Skotta och sanda ända fram till kärlen, så slipper chaufförerna halka.
  • Låta ditt matavfall rinna av innan du lägger det i matavfallspåsen.
  • Se till att sopkärlets lock går att öppna och att locket är fritt från snö.

Läs mer om hur vi arbetar med snöröjning och halkbekämpning på vår webbplats:
upplandsvasby.se/snorojning Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 13 mars 2023