• Startsida
  • / Arbeten på östra delen av Blå gatan
Pågående arbete

Arbeten på östra delen av Blå gatan

I mitten av april börjar östra delen av Blå gatan göras i ordning. Blå gatan stängs då av för genomfartstrafik, både för bilar och fotgängare.

Kartbild över området som påverkas av arbetet

Blå streckad linje visar framkomlig bilväg, röd streckad linje visar framkomlig gångväg. Det gula området på Blå gatan är avstängt.

Kommunen fortsätter att göra i ordning Fyrklövernområdet. I mitten av april börjar arbetet på östra delen av Blå gatan. Blå gatan stängs då av för genomfartstrafik, både för bilar och för fotgängare.

Vi räknar med att arbetet ska bli klart under juni 2023. Hänvisningskyltar visar vilka vägar som är framkomliga under tiden Blå gatan är avstängd.

Arbetet fortsätter sedan längs Älvgatan. Då flyttas det avstängda arbetsområdet.

Senast uppdaterad: 11 april 2023