Pågående arbete

Arbeten på Drabantgatan

Drabantgatan norr om dammen i Blå parken och området vid lastintaget till Väsby centrum görs färdiga under våren.

Blå torget och Drabanttorget har äntligen öppnats upp för allmänheten. Kommunen arbetar nu vidare med att göra i ordning Drabantgatan norr om dammen i Blå parken och lastintaget till centrum.

Vi räknar med att arbetet ska vara klart innan midsommar 2023. Innan sommaren ska även staket monteras längs bryggdäcket vid dammen.

Kartbild över området där arbetet pågår.

Arbetet pågår på de gulmarkerade områdena.

Arbetsområdets utbredning ändras allt eftersom ytorna blir klara. Hänvisningsskyltar visar framkomliga vägar i området.

Vid frågor kontakta Väsby Direkt, telefon 08-590 970 00.

Senast uppdaterad: 26 april 2023