• Startsida
  • / Eldningsförbud i Stockholms län
Pågående arbete

Eldningsförbud i Stockholms län

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud från och med 11 maj och tillsvidare.

 På grund av rådande väderförhållanden är det hög risk för snabb brandspridning i skog och mark. Eldningsförbud innebär att det är förbjudet att elda och grilla. Det är fortfarande tillåtet att grilla på egen tomt och på fasta grillplatser. Förbudet omfattar hela Stockholms län.

I Upplands Väsby är det förbjudet att elda trädgårdsavfall inom detaljplanerat område. Trädgårdsavfall lämnas på återvinningscentralen i Smedby.

Var alltid försiktig och se till att släckutrustning finns nära till hands.

Information om hur man grillar säkert på egen tomt. Länk till annan webbplats.

Mer information om eldning utomhus. 

Håll dig uppdaterad på SMHI:s webbplats om varningar och brandrisk. Länk till annan webbplats.

Information om eldningsförbud på Länsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats.

Aktuell information från Brandkåren Attunda finns på deras webbplats. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 15 maj 2023