• Startsida
  • / Längre handläggningstider på miljöenheten
Pågående arbete

Längre handläggningstider på miljöenheten

Under sommarveckorna 28-33 är handläggningstiderna längre än normalt på miljöenheten.

För dig som har ett ärende eller fråga till miljöenheten kommer handläggning och återkoppling att ta längre tid än normalt. Vi arbetar intensivt för att återkoppla i alla ärenden och frågor så snart som möjligt.

Tack för ditt tålamod!

Senast uppdaterad: 11 juli 2023