• Startsida
  • / Arbeten på södra delen av Älvgatan
Åtgärdat

Arbeten på södra delen av Älvgatan

Gångbanor och körbanor görs klara på en del av Älvgatan.

Var pågår arbetet?

Södra delen av Älvgatan, se karta.

Karta över området där arbetet pågår.

Blå markering visar framkomlig bilväg, röd markering visar framkomlig gångväg.

När pågår arbetet?

Arbetet på denna del av Älvgatan beräknas bli klart i september. Därefter fortsätter arbetet längre norrut på Älvgatan.

Så påverkar det dig

Älvgatan är avstängd för genomfartstrafik med bil. Fotgängare kan passera arbetsområdet. Hänvisningsskyltar visar framkomliga vägar, se kartbilden.

Syftet med arbetet

Att gång- och körbanor görs i ordning är en del av arbetet med att göra klart Fyrklövernområdet.

Senast uppdaterad: 31 augusti 2023