• Startsida
  • / Ny kantsten och markbeläggning på Fyrklövergatan och Blå gatan
Åtgärdat

Ny kantsten och markbeläggning på Fyrklövergatan och Blå gatan

Kantsten sätts och delar av gång- och körbanor görs klara vid Blå parken.

Var pågår arbetet?

Längs Fyrklövergatan och en del av Blå gatan, se kartan.

Karta över arbetsområdet

Området där arbete pågår är gulmarkerat.

När pågår arbetet?

Arbetet startade under vecka 32 och beräknas bli färdigt under november 2023.

Så påverkar det dig

Framkomligheten längs Fyrklövergatan och delar av Blå gatan påverkas.

Syftet med arbetet

Att gång- och körbanor görs i ordning är en del av arbetet med att göra klart Fyrklövernområdet.

Senast uppdaterad: 21 november 2023