• Startsida
  • / Arbeten längs Älvgatan och i Bäckstråket
Åtgärdat

Arbeten längs Älvgatan och i Bäckstråket

 Gångbanor och körbanor görs klara längs delar av Älvgatan och Bäckstråket görs i ordning.

Var pågår arbetet?

Längs en del av Älvgatan och Bäckstråket, se kartan.

Karta över arbetsområdet

Inhägnat arbetsområde är markerat med gult, framkomlig gångväg med röda streck och framkomlig bilväg med blå streck.

När pågår arbetet?

Arbetet börjar under vecka 35 och beräknas bli klart under november.

Så påverkar det dig

 Älvgatan stängs av för all genomfartstrafik. Bäckstråket stängs av för gångtrafik. Hänvisningsskyltar visar framkomliga vägar. Arbetsområdet minskas ned i takt med att delar av arbetena blir klara.  

Syftet med arbetet

Att gatorna görs i ordning är en del av arbetet med att göra Fyrklövernområdet klart.

Senast uppdaterad: 21 november 2023