• Startsida
  • / Vattenläcka vid Almungevägen korsningen Eggebyvägen. Torsåker samt Stjärnborg helt utan vatten.
Åtgärdat

Vattenläcka vid Almungevägen korsningen Eggebyvägen. Torsåker samt Stjärnborg helt utan vatten.

Vid ett grävarbete vid Almungevägen och korsningen med Eggebyvägen uppstod en skada på vattenledningen. Detta medför att boende i området runt Torsåker samt Stjärnborg är helt utan vatten.

Var pågår arbetet?

Almungevägen korsningen Eggebyvägen.

När pågår arbetet?

Felsökning samt reparation pågår. Finns ingen prognos när vattnet kan vara tillbaka.

Så påverkar det dig

Vattnet kommer vara helt avstängt under felsökning samt reparationsarbetet.


Senast uppdaterad: 12 september 2023