Pågående arbete

Arbeten på Finspångsvägen

Arbeten pågår på Finspångsvägen för att färdigställa vägen.

Var pågår arbetet?

Längs del av Finspångsvägen, se bild.

Karta över arbetsområdet

Arbetsområdet är markerat med rött.

När pågår arbetet?

Arbetet pågår och beräknas bli klart under 2023.

Så påverkar det dig

Framkomligheten är påverkad men skyltning på plats visar alternativa vägar.

Syftet med arbetet

För att färdigställa vägen.

Senast uppdaterad: 14 september 2023