• Startsida
  • / Nya cykelställ monteras vid stationsområdet
Pågående arbete

Nya cykelställ monteras vid stationsområdet

Under hösten monteras nya cykelställ med tak och belysning på västra sidan om stationsområdet.

FLygbild över arbetsområdet med markering på arbetsplats och tillfälliga cykelparkeringen

Var pågår arbetet?

På västra sidan av stationsområdet på Runbysidan.

När pågår arbetet?

Arbetet beräknas pågå under 4 till 6 veckor och kommer stå färdigt slutet på oktober.

Så påverkar det dig

Det kommer vara inhägnat med byggstängsel runt arbetsplatsen. Det finns en tillfällig cykelparkering intill gång-och cykelvägen på bilparkeringen.

Större delen av nya cykelstället kommer ha tak och det kommer finnas bättre möjligheter att låsa cykeln.

Vid frågor kontakta Väsby Direkt 08-590 970 00

Senast uppdaterad: 19 september 2023