Hemkompostering av matavfall

Om du vill kompostera ska du anmäla det till bygg- och miljökontoret. Detta gäller även om du vill kompostera enligt bokashi-metoden.

Förvara din kompost rätt

Kompostering ska ske i en isolerad och skadedjursskyddad kompostbehållare. Den ska vara placerad så att olägenhet inte uppstår för närboende.

SÖRAB:s kompostguidelänk till annan webbplats

Så här arbetar vi

Efter att du skickat in ditt ärende till bygg- och miljökontoret, kommer din anmälan att registreras. Därefter kommer den att diarieföras innan den fördelas ut till en handläggare.

Vi granskar ärendet och hör av oss till dig om vi behöver kompletteringar. Efter handläggningen är ärendet förberett för beslut.

Kontakta bygg-och miljökontoret

Bygg- och miljökontoret kontaktar du via kommunens kontaktcenter Väsby Direkt.

Avgifter

Bygg- och miljökontoret tar ut en avgift för anmälan enligt gällande taxa.

Senast uppdaterad: 29 januari 2020
Bygga, bo och miljö