Pågående projekt avfall och återvinning

Här har vi samlat aktuella projekt inom området avfall och återvinning.

Tyck till om de nya avfallsföreskrifterna!

Upplands Väsby kommunfullmäktige har beslutat om en generell höjning av avfallstaxan. Den nya avfallstaxan gäller från och med den 1 januari 2023.

Från och med 1 oktober tar Urbaser över som entreprenör för hämtning av kommunalt avfall från hushåll och verksamheter i Upplands Väsby kommun.

Från och med den 3 oktober tar Ragn-Sells över som entreprenör för tömning av slam och fettavskiljare. Ni som brukar få avisering om tömning kommer att få de...