Ny avfallstaxa från 1 januari 2023

Upplands Väsby kommunfullmäktige har beslutat om en generell höjning av avfallstaxan. Den nya avfallstaxan gäller från och med den 1 januari 2023.

Insamling och behandling av hushållsavfall är en väsentlig del av samhällets infrastruktur. Hållbar avfallshantering är avgörande för att nå satta miljömål och ett hållbart samhälle, vilket är av stor vikt för framtida generationer. Genom att ta tillvara på resurser i avfallet och minska utsläpp genom bland annat hantering av farligt avfall bidrar kommunens hantering av avfall till ökad folkhälsa och hållbart klimat.

Den nya taxan gynnar utsortering av matavfall

I beslutet om avfallstaxa 2023 görs mindre prisjusteringar för kommunens ökade kostnader för insamling och behandling. Dessa justeringar gynnar i första hand utsortering av matavfall, då dessa abonnemang får mindre höjningar än de utan matavfallsinsamling. Att sortera ut sitt matavfall är ett bra sätt att minska på kostnaderna och sitt avfall, samtidigt som det är positivt för miljön då matavfallet blir till biogas som är ett miljövänligt alternativ till bränsle i kommunen. Prisjusteringarna innebär i praktiken en höjning på 115 kr per år inklusive moms av årsavgiften för ett enbostadshus med hämtning av matavfall och restavfall varannan vecka, att jämföra med ett enbostadshus som har hämtning av enbart restavfall varannan vecka som får en höjning på 235 kr per år inklusive moms, jämfört med avfallstaxa 2022. Ett enbostadshus utan matavfallsinsamling med enbart hämtning av restavfall varje vecka får en höjning med 300 kronor per år jämfört med avfallstaxa 2022.

Bor du i flerbostadshus med matavfallsinsamling i kärl med hämtning varje vecka beräknas höjningen bli 115 kr per år och lägenhet inklusive moms jämfört med avfallstaxa 2022*. Om du däremot bor i ett flerbostadshus utan matavfallsinsamling med hämtning varje vecka beräknas höjningen bli 215 kr per år och lägenhet inklusive moms jämfört med avfallstaxa 2022.

Är du intresserad och vill anmäla dig till matinsamlingen kan du logga in på e-tjänsten Mina sidor där du hittar de flesta tjänsterna som vi erbjuder. Du loggar in genom BankID eller med ditt kundnummer som du hittar på din faktura. Du kan även kontakta Väsby Direkt på vasbydirekt@upplandsvasby.se.

Extra hämtning av matavfall och ny tjänst som ingår i nya taxan

Under sommarmånaderna juni, juli och augusti får alla en- och tvåbostadshus med matavfallsinsamling veckohämtningar av matavfallet utan extra kostnad. Det innebär att du som har valt hämtning varannan månad får hämtning varje vecka istället under juni, juli och augusti. Denna tjänst ingår och kräver ingen särskild beställning. Den nya taxan behåller även tjänsten med tre gratis hämtningar mellan dina ordinarie hämtningsveckor för dig som har ett abonnemang för matavfallsinsamling. Du kan använda dem när du vill under årets gång, på din ordinarie veckodag men tänk på att du måste göra en beställning genom att ringa Väsby Direkt.

Från 2023 erbjuder Upplands Väsby kommun dessutom abonnemang för hämtning av trädgårdsavfall i 370 liters kärl under perioden april till och med november. Kärlen hämtas varannan vecka eller var fjärde vecka. Hämtning varannan vecka kostar 728 kr/år och hämtning var fjärde vecka 364 kr/år.

*Beräkningar utgår ifrån en typfastighet med hämtning av matavfall i 140 liters kärl och restavfall i 660 liters kärl. 

Senast uppdaterad: 13 mars 2023