Ny entreprenör hämtar ditt avfall från 1 oktober

Från och med 1 oktober tar Urbaser över som entreprenör för hämtning av kommunalt avfall från hushåll och verksamheter i Upplands Väsby kommun.

Urbaser vann upphandlingen för kommande avtalsperiod och tar över efter PreZero Recycling som tidigare haft uppdraget.

I och med bytet kommer sophämtningen i Upplands Väsby att utföras med sopbilar med två fack, ett för mat och ett för restavfall, för att minska transporterna i området. För dig som kund innebär bytet att du sannolikt kommer få en ny hämtningsdag och att du behöver tänka på att placera kärlet med handtaget utåt (se illustration nedan).

Nya hämtningsdagar och ändrad kärlplacering

I samband med det nya avtalet har Urbaser gått igenom alla tömningsadresser och effektiviserat körturerna för att minska transporterna. För dig som kund kan det innebära att du får en ny hämtningsdag. Information om din nya hämtningsdag skickas ut under september, per post eller digitalt för dig som har Kivra. Från och med 3 oktober kan du även hitta din nya hämtningsdag på Mina Sidor.

För boende i enbostadshus gäller att du ska ställa kärlet med handtag och hjul ut mot vägen (se illustration) väl synligt vid tomtgränsen eller vid anvisad plats. Detta med anledning av att Urbaser utför sophämtning med baklastade bilar. Låt ditt kärl stå utställt till dess att det har blivit tömt och har ditt kärl blivit fullt går det bra att ställa ut en säck bredvid kärlet under första tömningstillfället.

För boende i flerbostadshus gäller att respektive fastighetsägare, hyresvärd eller bostadsrättsförening informeras om eventuella förändringar.

Kärlet placeras med handtaget utåt

Tvåfacksbil för kombinerad hämtning av mat och restavfall. Tänk på att kärlets handtag ska vara utåt.

Om du har frågor

Har du frågor om ditt abonnemang eller önskar lämna synpunkter logga in på Mina sidor med bank-id, eller ditt kundnummer som du hittar på din faktura. Om du inte kan använda Mina sidor kan du även kontakta Väsby Direkt på vasbydirekt@upplandsvasby.se eller ringa 08-590 970 00, Länk till annan webbplats. tryckval 4.

Den 1 oktober börjar en ny sophämtare att tömma kärlen i Upplands Väsby, vilket innebar en del förändringar för dig som kund. Nedan hittar du förhoppningsvis alla svar på eventuella frågor kring detta, annars är du välkommen att kontakta Väsby Direkt på vasbydirekt@upplandsvasby.se eller ringa 08-590 970 00.

Vad heter den nya entreprenören?

Den nya entreprenören heter Urbaser AB.

Urbaser AB:s webbplats Länk till annan webbplats.

Varför byter Upplands Väsby kommun sophämtningsentreprenör?

Upphandling av ny entreprenad genomfördes under 2021 då avtalet med befintlig entreprenör för insamling och transport av kommunalt avfall upphör att gälla 30 september 2022.

Vad innebär entreprenörsbytet för mig som kund?

För dig som kund innebär det två förändringar. Det ena är att du kommer få en ny tömningsdag, då Urbaser gått igenom alla adresser och effektiviserat körturerna för att minska transporterna. Det andra är att sophämtningen i Upplands Väsby kommer att utföras med baklastade sopbilar med två fack, ett för mat och ett för restavfall, för att minska transporterna i området. För dig som kund innebär bytet att du sannolikt kan få ny tömningsdag och att du behöver tänka på att placera kärlet med handtaget utåt.

 

Du får information i september om din nya hämtningsdag antingen digitalt via Kivra eller per post.

 

Från och med den 3 oktober kan du se din nya tömningsdag på Mina Sidor. Har du frågor om ditt abonnemang, eller önskar lämna synpunkter logga in på Mina sidor med bank -id, eller ditt kundnummer som du hittar på din faktura. Om du inte kan använda Mina sidor kan du även kontakta Väsby Direkt på vasbydirekt@upplandsvasby.se eller ringa 08-590 970 00, Länk till annan webbplats. tryckval 4.

Är hämtningsplatsen densamma som tidigare?

Ja. Det är viktigt att du håller efter växtligheten på vägen till och runt dina kärl. För att våra fordon ska kunna ta sig fram krävs en körbana fri från hinder med en bredd av minst 3,5 meter. Det behöver även vara fritt från grenar och buskar ytterligare en meter på varje sida om körbanan. I höjdled behöver det vara fritt från grenar minst 4,5 meter över körbanan.

Vad ska jag göra vid utebliven sophämtning?

Tömning utförs på bestämd tömningsdag, måndag till fredag mellan klockan 07.00 och 21.00, oavsett röd dag. Har dina kärl inte blivit tömda? Ibland händer det att sopbilar går sönder, chaufförer blir sjuka eller att andra oförutsedda händelser sker. Vänta därför med att anmäla uteblivna hämtningar till dagen efter. Därefter kontakta Väsby Direkt på vasbydirekt@upplandsvasby.se eller ringa 08-590 970 00, Länk till annan webbplats. tryckval 4. Det kan även vara bra att hålla koll på hemsidan för eventuella driftstörningar.

Varför har jag fått en ny tömningsdag?

I samband med det nya avtalet har Urbaser gått igenom alla tömningsadresser och effektiviserat körturerna för att minska transporterna.

Varför ska jag ställa mina kärl åt ett annat håll?

Typen av sopbil avgör hur du ska ställa dem inför tömning. I samband med det nya avtalet har kommunen beslutat att sophämtning ska ske med baklastade sopbilar. För de kunder som tidigare haft hämtning med sidlastade bilar (enfamiljsbostadshus) innebär det att man måste vända på kärlet från och med den 1 oktober.

Hur vet jag om jag har fått ändrad hämtningsdag och/eller om jag behöver ställa mina kärl åt ett annat håll?

Du får information i september om din nya hämtningsdag antingen digitalt via Kivra eller per post. Från och med den 3e oktober kan du även se din nya hämtningsdag på Mina Sidor. Har du frågor om ditt abonnemang, när din tömningsdag är eller önskar lämna synpunkter logga in på Mina sidor med bank -id, eller ditt kundnummer som du hittar på din faktura. Om du inte kan använda Mina sidor kan du även kontakta Väsby Direkt på vasbydirekt@upplandsvasby.se eller ringa 08-590 970 00, Länk till annan webbplats. tryckval 4.

Hur ser de nya sopbilarna ut och vad har de för drivmedel?

Sopbilarna körs på biogas, ett förnybart drivmedel som produceras bland annat av insamlat matavfall och slam från reningsverk. Förutom att det är ett förnybart bränsle släpper det också ut mindre kväveoxid och partiklar än dieseldrivna fordon.

Senast uppdaterad: 30 september 2022