Obligatorisk utsortering av matavfall

Från och med den första januari 2024 blir det enligt lag obligatoriskt att sortera ut matavfall i hela Sverige. Här kan du läsa mer om vad det innebär för dig som ännu inte sorterar ditt matavfall.

Vad gäller för boende i enbostadshus som inte redan sorterar sitt matavfall?

Under vecka 36-41 kommer du som inte redan har ett matavfallskärl få ett levererat till din fastighet. I kärlet hittar du ett startpaket som innehåller särskilda matavfallspåsar, information om hur du sorterar ditt matavfall och en hållare som du kan använda för påsarna. Med startpaketet får du också information om när tömning av kärlet påbörjas. Vill du starta upp matavfallsinsamling redan nu så går det självklart bra men vi behöver få din anmälan senast 23/6 för att du ska få ditt kärl direkt. Hör du av dig senare så ställs ditt kärl ut under de planerade veckorna i början av hösten. Du anmäler dig som ny matavfallskund via Mina Sidor.

Så här gör du när du fått ditt kärl

Så snart du fått ditt kärl kan du börja sortera ditt matavfall. Det kommer att tömmas på samma veckodag som ditt restavfall med start senast två veckor efter att du har fått det. Kärlet töms sedan varannan vecka. Behöver du få kärlet tömt varje vecka går du in på Mina Sidor eller hör du av dig till Väsby Direkt så uppdaterar de ditt abonnemang. Är du osäker på när ditt matavfall töms kan du se ditt tömningsschema på Mina Sidor.

Du kan dela kärl med dina grannar

Om du inte har så mycket matavfall att du fyller ett helt kärl finns möjligheten att dela kärl med en eller flera grannar. Då anmäler ni det via blanketten Anmälan gemensamt matavfallskärl på kommunens hemsida. Klicka på nedanstående länk för att ladda hem blanketten.

Blankett för anmälan gemensamt matavfallskärl. Länk till annan webbplats.

Om du har godkänd kompost för matavfall

Har du en kompost för matavfall som är godkänd av kommunens miljöenhet och anmäld till Kretsloppsenheten kommer du inte få ett matavfallskärl. Har du en kompost som har blivit godkänd men inte anmäld behöver du meddela oss via vasbydirekt@upplandsvasby.se. Du ser om din kompost är anmäld och godkänd på dina fakturor, du betalar då grundavgift enbostadshus med godkänd kompost. Har du en kompost som varken är godkänd anmäler du komposten på kommunens hemsida. Länk till e-tjänst för att anmäla egen kompostering av matavfall Länk till annan webbplats..

MIljöenheten tar ut en en handläggningsavgift i samband med att de hanterar ärendet. Komposten måste vara godkänd och anmäld för att du ska kunna använda den istället för matavfallskärlet.

Vad gäller för boende i flerbostadshus?

Om du bor i flerbostadshus så är det din fastighetsägare som ansvarar för att det finns möjlighet att sortera ut matavfall när kravet träder i kraft 1 januari 2024. Hör därför av dig till din hyresvärd eller bostadsrättsförening om du har några frågor kring när du ska börja sortera och hur du ska gå tillväga. På kommunens hemsida kan du läsa mer om hur du sorterar ditt matavfall. Du kommer även att få en informationsfolder från kommunen när ni startar upp er matavfallsinsamling.

Vad gäller för fastighetsägare, BRF'er och samfälligheter?

Som fastighetsägare, styrelseordförande i BRF eller samfällighet ansvarar du för att boende och verksamheter i fastigheten kan sortera ut matvafallet. Kommunen har påbörjat ett arbete med att kartlägga vilka som saknar matavfallsinsamling idag så att vi kan hjälpa er att komma igång. Behöver ni råd/hjälp för att se över möjliga lösningar är ni välkomna att kontakta oss via vasbydirekt@upplandsvasby.se.

Vad gäller för verksamheter?

Även för verksamheter blir det obligatoriskt att sortera ut matavfall. Kommunen skulle behöva komma i kontakt med dig som verksamhetsinnehavare för att starta upp insamling senast under hösten. Hör gärna av er till vasbydirekt@upplandsvasby.se så att vi har rätt kontaktuppgifter eller om ni vill starta upp matavafallsinsamling redan nu.

Varför blir det obligatorisk med matavfallsinsamling?

Bakgrunden till obligatoriet är ett EU-direktiv som innebär att alla medlemsländer är skyldiga att se till att matavfall samlas in och behandlas separat. Syftet är att bidra till hushållning med resurser och slutna kretslopp. När du sorterar ut ditt matavfall istället för att slänga det i den vanliga soppåsen så kan avfallet omvandlas till en värdefull resurs som miljövänligt drivmedel och gödsel.

Senast uppdaterad: 22 maj 2023