Älvsundavägen: Ny körbana och ny gång- och cykelbana

Markarbetena på Älvsundavägen är klara. Det har byggts en ny körbana, ny cykelväg samt en yta för återvinningsstation.

Återstående arbeten:

Det som återstår är inkoppling av trafikljus vid övergångsstället. Montering planeras så snart som möjl igt, dock senast under januari 2021.

Älvsundavägen: Ny körbana och ny gång- och cykelbana
1 Uppdrag
2 Projektering
3 Upphandling
4 Byggstart
5 Projektet avslutat

Upphandling av entreprenör pågår. Byggstart är planerad till augusti 2019. Byggtiden beräknas bli ett år.

Karta över arbetsområdet

Ljusblå linje: Ny vägöverbyggnad Orange linje: Ny gång- och cykelbana Gul fyrkant: Ny återvinningsstation

Senast uppdaterad: 16 december 2020