Eds allé

Området är placerat väster om Ägget och Prästgårdsmarken.Totalt kommer cirka 800 bostäder i småhus och flerbostadshus att byggas i flera etapper varav ca 400 bostäder redan är uppförda. Kommunen har byggt en förskola i området som blir klar inom kort.

Byggaktörer i området är Väsbyhem, Besqab, Järntorget, Bonava, Småa, Bo Klok och Ikano bostad.

De sista finjusteringarna av den kommunala infrastrukturen färdigställs under hösten 2020.

Kommunen bygger en förskola med plats för 80 barn. Den har fått namnet Eds Ängar och verksamheten kommer drivas av Måbra Förskolor AB. Förskolan öppnar i januari 2021

Kommunens entreprenör för bygget av förskolan är Habiteklänk till annan webbplats.

Infrastrukturen i Eds allé beräknas vara klar under 2019. Det som kvarstår är trottoarer och gatubelysning längs Mälarvägen och Älvsundavägen. De kommer byggas i takt med att bostäderna färdigställs. Byggherre för bostäderna är Väsbyhem. Under byggtiden kommer det förekomma både byggtrafik och avlastningar byggmaterial på Mälarvägen.

Entreprenör för kommunens arbeten är Järfälla VA- och Byggentreprenad AB (JVAB).länk till annan webbplats

Eds allé
1 Uppdrag
2 Program
3 Samråd
4 Granskning
5 Antagande
6 Laga kraft
7 Förberedelse utbyggnad
8 Pågående arbete

Kommunfullmäktige antog detaljplanen 17 juni 2013.

Detaljplanen vann laga kraft 12 februari 2014.

Förskolan Eds Ängar:

Under våren fortsätter arbetet med förskolan. Utomhus dras vatten- och avloppsrör i marken. Parallellt arbetas det med taket och fasaden. Det kommer också att byggas förråd på gården.

Inomhus sätts väggarna upp och bland annat ventilationen installeras.

Under byggtiden sker transporter till och från bygget.

Infrastruktur:

Under april och maj utförs gatuarbeten på:

  • Timotejgatan
  • Rödklövergatan
  • Vitklövergatan
  • Norra delen av Ängsgröegatan
  • Norra delen av Luserngatan

Under vecka 18 kommer gatorna att fräsas. När det är färdigt läggs asfalten.

Det kommer också att byggas ett övergångställe söder om Allétorget, över Timotejgatan.

Frågor och synpunkter

Om du har frågor om förskolan eller infrastrukturen i Eds allé är du välkommen att kontakta Väsby Direkt.

Telefon: 08 - 590 970 00, tryckval 5

Email: vasbydirekt@upplandsvasby.se.

För mer information om byggandet av bostäder kontaktar du respektive byggaktör. Länkar till hittar du längst ned under "Relaterad information".

Senast uppdaterad: 3 november 2020