Eds Kyrka: nya vatten- och avloppsledningar

Under  2020 har kommunen byggt nya vatten- och avloppsledningar vid Eds kyrka.

Projektet är avslutat.

Kartan visar hur de nya ledningarna ska gå

Kartan visar hur de nya ledningarna ska gå

Eds Kyrka: nya vatten- och avloppsledningar
1 Uppdrag
2 Projektering
3 Upphandling
4 Byggstart
5 Pågående arbeten
6 Slutbesiktning
7 Projektet avslutat
Senast uppdaterad: 16 december 2020