Östra Frestaby: LSS-boende på Skvaltagatan

På Skvaltagatan har kommunen uppfört ett nytt LSS-boende med 6 lägenheter

Verksamheten drivs i kommunal regi. Byggprojektet är avslutat.

Östra Frestaby: LSS-boende på Skvaltagatan
1 Uppdrag
2 Upphandling
3 Byggstart
4 Pågående arbete
5 Slutbesiktning
6 Projektet avslutat

Frågor och synpunkter

Har du frågor eller synpunkter är du välkommen att kontakta Väsby Direkt, 08 - 590 970 00, tryckval 5 eller via mejl vasbydirekt@upplandsvasby.se

Senast uppdaterad: 3 november 2020