Vedeldning

Värmer du huset med ved eller har du tankar på att göra det? Vedeldning är bra på många sätt, bland annat är ved en förnyelsebar resurs. Samtidigt finns det saker att tänka på vid vedeldning.

Du ansvarar för att minska dina utsläpp

Det är många som eldar i sin braskamin. Det är du som eldar som ansvarar för att utsläppet av luftföroreningar blir så litet som möjligt. En panna eller kamin, som eldas på fel sätt, kan bidra till dålig luft för ett helt område. Rökgaserna kan vid vissa väderlekstyper stanna kvar på låg höjd i området.

Bygg- och miljökontoret informerar om installation av lokal eldstad

Bygg- och miljökontoret informerar om eldning i lokal eldstad

Rök och sot kan vara farligt för hälsan

Det är framför allt i kommunens tätbebyggda delar som det kan bli problem med vedeldning. Problemen med rök och sot kan bli så störande att det betraktas som farligt för människors hälsa. Det kan då bli aktuellt för bygg- och miljökontoret att ingripa mot den som eldar. Det kan ske genom begränsning av när eldning får ske med hänsyn till tid och väderlek. I särskilt besvärliga fall kan eldning också förbjudas helt.

Senast uppdaterad: 6 juli 2020
Bygga, bo och miljö