Fyrklövern, Dragonvägen öst 2

Kontoret för samhällsbyggnad har tidigare tagit fram ett förslag till detaljplan för nya bostäder på båda sidor om Dragonvägen inom Fyrklövern. Förslaget var på samråd 18 december 2014 - 9 februari 2015. Byggnadsnämnden beslutade den 6 mars 2018 om att sända förslaget på nytt samråd. Ett beslut om granskning togs den 11 december 2018 av byggnadsnämnden.

Laga kraft 2019-07-15

Fyrklövern, Dragonvägen öst 2
1 Uppdrag
2 Program
3 Samråd
4 Granskning
5 Antagande
6 Laga kraft

Kontoret för samhällsbyggnad har tidigare tagit fram ett förslag till detaljplan för nya bostäder på båda sidor om Dragonvägen inom Fyrklövern.

Programmet för Fyrklövern godkändes av kommunstyrelsen den 5 mars 2012

Samråd pågick 12 mars - 16 april 2018

Granskning pågick 17 december 2018 till 28 januari 2019

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige den 17 juni 2019.

Detaljplanen vann laga kraft den 15 juli 2019

Syfte

Syftet med detaljplanen är att pröva ny bebyggelse med bostäder och centrumändamål i ett kvarter öster om Dragonvägen i anslutning till de blå husen. Detaljplanen omfattar ca 80 bostäder i flerfamiljshus, parkering i garage samt lokaler i bottenvåningen mot Dragonvägen.

Kontakt

För mer information om detaljplanen är du välkommen att kontakta kommunens kontaktcenter Väsby Direkt.

Dragonvägen öst 2
Senast uppdaterad: 17 december 2019
Bygga, bo och miljö