Dags att söka bygglov inför sommarens projekt

Sommaren är en period då många passar på att förverkliga sina byggprojekt. Många byggprojekt kräver någon form av bygglov eller anmälan.

Bygghjälm

Det första du behöver göra är att kolla om det du planerar att bygga är bygglovs- eller anmälningspliktigt. Behöver du bygglov eller göra en anmälan så ansök i god tid för att inte riskera att ditt bygge blir försenat.

Bygglov för uterum, carport, plank eller mur

Är du en av många som vill bygga ett uterum, en carport, ett plank/mur eller en altan inför sommaren?

Det finns detaljplaner, lagar och förordningar som styr om och när du behöver ansöka om bygglov och hur du får bygga. Om du bor i ett en- eller tvåbostadshus finns lättnader i bygglovskraven när det gäller fristående friggebodar, skärmtak samt plank och mur intill huvudbyggnaden. Mer information om lovbefriade åtgärder hittar du på fliken bygglov eller på Boverkets hemsida.

Tänk på att om du vill ändra din fasad eller byta tak kan du också behöva söka bygglov. Ändrar du från en kulör till en annan eller byter material är det oftast bygglovspliktigt. Använder du samma material som tidigare och/eller bara ändrar nyansen på kulören behöver du för det mesta inte söka bygglov. Är du osäker kan du kontakta kommunens kontaktcenter Väsby Direkt, 08-590 970 00.

Sök bygglov i vår e-tjänst

Öppettider och kontaktuppgifter till Väsby Direkt

Senast uppdaterad: 19 november 2019