Förpackningsinsamlingsprojektet

Här kan du läsa om Förpackningsprojektet, som skedde under våren 2021, denna sida uppdateras inte för stunden.

Du kan läsa mer om projektresultatet här på SÖRABs sida. Länk till annan webbplats.

Insamlingsprojektet går nu mot sitt slut. Du som har varit med i projektet har din sista projekttömning av ditt restavfallskärl måndag den 24 maj, vecka 21. Därefter återgår tömningsfrekvensen till ditt ordinarie abonnemang. Vi hoppas att du som varit med tar och svara på enkäten som skickades ut, även om du valde att inte sorterade ut i projektet.

Efter projektet

Du måste ännu en gång sortera ut och lämna dina förpackningar på återvinningsstationerna eller återvinningscentralen. Dina förpackningar ska efter projektet inte ligga i restavfallskärlet.

 Efter den sista hämtningen den 24 maj kommer ditt vanliga abonnemang att gälla igen. Det betyder att vi hämtar ditt avfall på samma dag och med samma hämtningsfrekvens som du tidigare haft tömning av dina kärl.

Vill du fråga om din hämtningsdag kan du logga in på Mina sidor och se ditt hämtningsschema där.
Här hittar du tjänsten Mina sidor

Du kan även kontakta Väsby Direkt genom att maila, vasbydirekt@upplandsvasby.se. 

 Du måste lämna dessa som tidigare på återvinningsstationerna som finns på olika platser i kommunen.

Du kan även lämna dem på återvinningsstationer placerade runt om i kommunen eller på SÖRABs återvinningscentraler, eller i den mobila återvinningscentralen.

Länkar

Du hittar information om de olika återvinningscentralerna här.

Du hittar kartan på återvinningsstationer och stopplatser för den mobila återvinningscentralen här. Länk till annan webbplats.

Om projektet
Vi ville med din hjälp undersöka hur framtidens insamling av förpackningar från småhus kan se ut, detta har varit ett samarbete mellan SÖRAB och Upplands Väsbys kommun. Projektet går ut på att deltagarna har sorterar ut plast-, pappers-, och metallförpackningar i en separat påse som du sedan lägger i det vanliga kärlet för restavfall. Det är allt!

Målet för projektet var att undersöka om den öka mängden utsorterade förpackningar går till återvinning. Vi ville även ta reda på hur ni tycker den fastighetsnära insamlingen av förpackningar fungerat om vi skulle använda det här insamlingssystemet i framtiden.

I dagsläget har boende i småhus inte tillgång till hushållsnära insamling av förpackningar. De behöver lämna sina förpackningar till Förpackning- och tidningsinsamlingens (FTI) insamling på någon av de återvinningsstationer som finns utplacerade i kommunen eller på återvinningscentralen.

Frågor och svar
Här kan du få svar på dina frågor efter att projektet är avslutat. Klicka på flikarna för att få svar på dina frågor om projektet.

Tänk på att efter den 24 maj är det dags att sortera ut som vanligt igen.

Innan projektet startar

 Vi vill undersöka hur vi kan underlätta för invånare i kommunen att sortera ut sina förpackningar för att öka sortering och återvinning. Detta projekt är ett sätt att få veta mer om hur ni hushåll tycker insamlingssystemet fungerar för era behov .

Men bara för att vi testar detta projekt betyder inte att vi kommer börja med denna sorts utsortering. Vi behöver därför er hjälp med att utveckla framtidens insamlingssystem.

 Du behöver inte förbereda något innan startdatumet, vi kommer skicka med påsar till din hemadress som du kan använda för att sortera ut dina förpackningar.

Förhoppningen är att ditt kärl som du har för stunden kommer att räcka under projektets gång. Det viktiga är att du plattar till dina förpackningar innan du lägger dem i påsen som du sorterar i.

Du kommer att få hämtning varje måndag, det kostar dig inget extra om du tidigare haft en annan hämtningsfrekvens.

Förpackningarna som du ska sortera ut är plast-, metall- och pappersförpackningar. Dessa sorterar du ut och lägger i en separat plastpåse som du sen lägger i ditt kärl för restavfall.

Det viktiga är att du plattar till dina förpackningar innan du lägger dem i påsen. När de röda plastpåsarna tar slut kan du använda en valfri plastpåse. Det viktigaste är att förpackningarna inte ligger kvar i soppåsen eller löst i ditt restavfallskärl.

De förpackningar som du inte ska sortera ut är tidning/returpapper och glasförpackningar. Du behöver fortfarande ta dessa till en återvinningstation eller återvinningscentral för återvinning.

Vi kommer att hämta ditt restavfall varje vecka under försöksperioden, utan extra avgift, oavsett vilket abonnemang du har. När ditt kärl är fullt ställ ut den senast måndag klockan 06.00 så tömmer vi det.

Under projektet

 Det viktiga är inte själva plastpåsen utan att du sorterar ut dina förpackningar i en separat påse innan påsen läggs i kärlet för restavfallet.

Anledningen till att du får röda påsar är för att vi vill underlätta för dig att komma igång och sortera ut dina förpackningar. Har du har använt upp de röda påsarna som du fick av oss, kan du använda en valfri påse du har tillgänglig för att fortsätta att sortera ut dina förpackningar.

Om du tidigare fått en avisering att du ska vara med i projektet och inte fått de röda påsarna kan du kontakta kundtjänst så hjälper vi dig. Maila vasbydirekt@upplandsvasby.se eller ring 08-590 970 00.

 Efter insamling tippas lasset på Hagby. Påsarna med dina utsorterade förpackningar sorteras ut och mängden plast, metall och papper vägs och dokumenteras, så vi kan följa hur sortering och återvinning ökar. Det utsorterade materialet går sedan vidare till återvinning.

Ditt restavfall kommer att behandlas som vanligt och återvinns som el och fjärrvärme.

 Hämtning sker på måndagar och oavsett abonnemang och befintlig tömningsfrekvens. De småhus som deltar i projektet kan dra fram sina kärl för tömning varje vecka, utan extra avgift, om det behövs.

Du kommer inte behöva betala någon extra avgift under testperioden om du tidigare haft ett annat abonnemang för hämtningar av restavfall med annan hämtningsfrekvens.

När projektet är slut det vill säga från och med den 31 maj kommer du att få samma hämtningsfrekvens som du tidigare haft.

Kontakta Väsby Direkt genom att maila vasbydirekt@upplandsvasby.se. eller ring telefonnummer,
08-590 970 00, tryckval 4. Säg att du är med i projektet och att ditt kärl inte räcker så hjälper vi dig.

 Om du har matavfallsinsamling kommer ditt kärl tömmas på samma dagar som tidigare. Det kommer inte bli ökade hämtningar för matavfall under projektets gång eftersom bilen som hämtar upp restavfallet är inte samma som hämtar upp matavfallet.

Om ni vill börja sortera ut matavfallet under projektet kan du läsa mer om, eller ansöka om tjänsten, genom att klicka på den här länken för matinsamlingen.

 Alla dina förpackningar av plast-, metall- och papper viker du ihop och lägger i en separat påse. Du behöver inte sortera de olika förpackningssorterna i olika påsar. Det viktiga är att du plattar till dina förpackningar innan du lägger dem i påsen som du sorterar i.

När påsen är fylld knyter du ihop påsen och lägger den i det kärl som du har för ditt vanliga restavfall.

Övriga frågor

Kontakta Väsby Direkt genom att maila vasbydirekt@upplandsvasby.se. eller ring på telefonnummer
08-590 970 00, tryckval 4. Säg att du är med i projektet och att du ska flytta så hjälper vi dig.

Projektet är ett samarbete mellan Upplands Väsbys kommun och SÖRAB.

Du kan läsa mer om själva projektet på SÖRABs hemsida Länk till annan webbplats..

Senast uppdaterad: 4 november 2021