Kärltvätten

Som ett tack till dig som sorterar ut ditt matavfall erbjuder vi gratis tvätt av matavfallskärl. Det sker under en tvättkampanj som genomförs under september månad.

Vi gör bara ett försök att tvätta kärlet. För att inte missa chansen tänk på att

  • Tvättperioden enbart pågår under september.
  • Ställ kärlen som ska tvättas på dess hämtningsställe. Se till så att det inte finns hinder så att entreprenören kan komma åt att tvätta det.
  • Kärlen tvättas på en av de dagar som du har tömning under kampanjtiden, eller dagen efter. Låt därför kärlet stå framme hela din tömningsdag och dagen efter.
  • Kärlet behöver inte vara helt tömt för att vi ska kunna tvätta det men det underlättar.

Tvätt av matavfallskärlet

Kärltvätten börjar den första september och är en tvätt för en- och flerbostadshus som har matavfallsinsamling. Du som har ett matavfallskärl behöver inte beställa tvätt. Vi gör ett försök under september att tvätta ditt matavfallskärl. Det händer i samband med den vanliga tömningen av kärlen. Du behöver bara ställa kärlen där de vanligtvis töms när vi har kampanjen, så att tvättbilen kan nå det för tvätt.

Låt kärlen torka ordentligt

När ditt kärl är nytvättat är det bra om du låter det stå med locket öppet tills kärlet är torrt, om möjligheten finns. Regnar det kan du stänga locket tills det slutar och sedan se till att kärlet får torka.

Tvätt av restavfallskärlet

Det går också att beställa tvätt av sitt restavfallskärl under kampanjperioden. Sista dag för beställning är då 25 augusti. Du kan beställa tvätt av restavfallskärl på Mina sidor eller kontakta Väsby Direkt på vasbydirekt@upplandsvasby.se. Restavfallskärlet tvättas på samma sätt som matavfallskärlet och kostar 140 kronor per kärl.

Låsta utrymmen inför kärltvätten

För er som ska få era kärl tvättade och har kärl i ett låst utrymme behöver inte ha dörrar upplåsta, vi kommer komma åt kärlen med egen nyckel.

Senast uppdaterad: 1 juli 2022