Arbetet med översiktsplanen

Arbetet med den nya översiktsplanen startade januari 2014 och har inkluderat omfattande medborgardialoger. Översiktsplanen ligger till grund för att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar utveckling.

Den gällande översiktsplanen visar en modern grön småstad med ett rikt utbud av bostäder, verksamheter och mötesplatser där Väsby förväntas växa med 20 000 invånare till 2040. Detta innebär ett ökat bostadsbyggande samtidigt som närhet till grönområden ska kunna erbjudas.

Senast uppdaterad: 7 december 2022