Om Väsby

Upplands Väsby är beläget mitt i Sveriges tillväxtmotor, Stockholm Mälarregionen, där en tredjedel av landets befolkning bor.

I Väsby finns en variation av stadsliv, skogar, sjöar och odlingslandskap. Närheten till stadens alla bekvämligheter finns i de centrala delarna med butiker, kultur, service, gymnasieskola, bostäder och folkliv. Längs med Mälarens stränder finns fina strövområden. Den som tycker om att cykla eller promenera i skog och mark har naturen runt hörnet.

Attraktiv etableringsort för företag

Väsby är dessutom en av Sveriges mest attraktiva etableringsorter för svenska och utländska företag. Kommunens strategiska läge är unikt, Stockholm ligger endast på 25 kilometers avstånd och kopplingen till omvärlden genom Arlanda flygplats finns runt hörnet.

Översiktsplanen vägleder kommunens utveckling

Väsbys framtida utveckling påverkar och påverkas av samhällsutvecklingen på internationell, nationell och regional nivå. Översiktsplanen ska beskriva en viljeriktning för hur kommunen ska utvecklas och är vägledande vid beslut om kommunens framtida utveckling.

Senast uppdaterad: 29 augusti 2023