Samhällsutveckling och hållbarhet

Med hållbar utveckling ser vi till att medvetet använda de gemensamma resurserna. Samtidigt ska vi se till att kommande generationer har möjlighet att tillgodose sina behov.

I Upplands Väsby kommun har över 95 % av alla hushåll en bredbandshastighet på minst 100 Mbit/s.

Inom miljö ska Upplands Väsby kommun våga visa vägen för andra och vara ett föredöme genom våra miljö- och klimatlösningar.