Rubrik (beskrivande och lockande, max 5-10 ord)

Ingressen ska sammanfatta det viktigaste i texten. Ha i åtanke att sökmotorer i första hand söker igenom rubrik, ingress och länktext. Om ingressen inte får plats som pufftext på startsidan behöver du skriva en pufftext under egenskaper-->metadata-->sammanfattning.

Beskriv bilden för någon som inte kan se. Informera om det relevanta och informationsbärande.

Dubbelklicka för att ändra (ändras under fliken "texter". Glöm inte alt-text) | Bildtext - skriv alltid källan exempel: Foto: Mostphotos

En bild får inte vara större än 1MB, annars hämtar inte Facebook bilden.

Skriv din text här

När du publicerar

  • Lägg till en schemalagd avpublicering ett år efter publiceringsdatumet.

Fakta om xxx

Använd denna ruta om den behövs. Annars ta bort.

Senast uppdaterad: 25 januari 2024