• Startsida
  • / 600 skidor och skidlekplats till barnen i Väsby

600 skidor och skidlekplats till barnen i Väsby

Se upp i backen, nu öppnar Väsbybarnens egen skidlekplats! Upplands Väsby kommun vill främja rörelse hos barn och har köpt in 600 skidor till förskolor.

Under sportlovet finns det möjlighet för barn att låna skidor och prova den nya skidlekplatsen som ska sprida glädje under vintern. Kommunen har köpt in 600 skidor som ska delas ut till de förskolor som deltar i satsningen. Skidlekplatsen är anlagd på den inhägnade fotbollsplanen mellan Vilundabadet och skateparken.

Skidlekplatsen består av konstsnö med skidspår och slalomkäppar som utmanar besökarnas rörelse-och balansförmåga i tunnlar och svängar. Platsen har kommit till genom satsningen på att skapa mer rörelse bland barn. Projektet Barn och unga i rörelse är flerårigt och finansieras av kommunen.

Vi satsar i budgeten på ökad rörelse i förskola och skola därför att det är så viktigt. Genom att i tidiga åldrar peka på vikten av motion och uppmuntra till roliga fysiska aktiviteter kan vi sprida insikter om att rörelse är grunden till ett långt liv med god hälsa, säger Per-Erik Kanström (M) som är ordförande i utbildningsnämnden.

Projektet Barn och unga i rörelse riktar sig till 30 förskolor och tolv skolor i kommunen. Syftet är att öka barns möjlighet till rörelse. På sikt vill man minska den psykiska ohälsan bland barn och skapa bättre förutsättningar för lärande.

Skidlekplatsen är en av flera konkreta satsningar inom projektet som leds av Anna Yttergård som är barnpsykolog i kommunen. Bland andra aktiviteter för barn finns konsert och dans, en ”spring runt jorden”-utmaning och rörelsebanor på skolgårdarna.

Vi ser att det finns barn som saknar grundmotoriska färdigheter därför att de inte får öva på dem. Vår förhoppning är att skidlekplatsen kommer att användas flitigt och att barnens motorik utvecklas genom lek och äventyr, säger Anna Yttergård.

Projektet Barn och unga i rörelse fokuserar också på att öka skolpersonalens förståelse för vikten av fysisk aktivitet under dagen. Genom olika utbildningar har personal fått lära sig att hitta arbetssätt för arbetet med elevernas fysiska aktivitet.

Senast uppdaterad: 26 januari 2024