• Startsida
  • / Väsby tar nya steg mot klimatsäkrad småstad

Väsby tar nya steg mot klimatsäkrad småstad

Upplands Väsby kommun vill underlätta för fler Väsbybor att välja gång, cykel och kollektivtrafik i vardagen. Det är ett av målen i kommunens nya klimat- och energistrategi.

Ett grönt blad med vattendroppar på.

Foto: Mostphotos

Upplands Väsby kommun vill göra Väsby till en av Sveriges ledande kommuner inom klimatområdet. Den uppdaterade klimat- och energistrategin som antogs vid måndagens kommunfullmäktige syftar till att minska den kommunala organisationens klimatpåverkan.

Klimat- och energistrategin är ett viktigt verktyg för att vi ska nå visionen om den moderna småstaden Väsby. Vi vill se ett Väsby som växer, men inte på bekostnad av klimatet. Vi vill rusta oss för att klara av de påfrestningar som sker på miljön, säger kommunstyrelsens ordförande Oskar Weinmar (M).

Upplands Väsby kommun arbetar systematiskt med miljö- och klimatfrågor inom hela den kommunala verksamheten. Målet är att skapa ett hållbart samhälle med kraftigt minskade klimatutsläpp. Ett steg i arbetet är att också underlätta för Väsbybor att göra klimatsmarta val; andelen Väsbybor som går, cyklar eller reser med kollektivtrafik ska öka med 50 procent till 2025.

Minskade utsläpp av växthusgaser

I strategin finns också målet att kraftigt minska utsläppen av växthusgaser inom hela kommunen fram till år 2040. För att nå dit behöver kommunen arbeta med åtgärder inom de fyra stora utsläppsområdena: energi, transporter, samhällsplanering och konsumtion.

För Upplands Väsby är transporterna den största källan till kommunens totala klimatutsläpp.

Vår möjlighet att påverka de regionala transporterna är begränsade då E4 går rakt igenom kommunen och delar av Arlandas inflygning berör oss. Men det finns mycket som vi kan påverka, till exempel att vi ska ha en fossilbränslefri och energieffektiv verksamhet. Varje steg mot en bättre miljö gör skillnad för morgondagens Väsby, säger miljö- och planutskottets vice ordförande Ann-Christin L Frickner (C).

Många åtgärder genomförs i samarbete med andra aktörer. Varje handlingsplan i klimat- och energistrategin kopplas till en nämnd som har till ansvar att genomföra planen. Arbetet avrapporteras regelbundet, bland annat i kommunens årliga miljöredovisning.

Läs hela strategin:

Klimat- och energistrategi för Upplands Väsby kommun Pdf, 1002 kB.

Fakta om kommunens övergripande klimatmål

  • Upplands Väsby kommunala organisation ska ha en fossilbränslefri och energieffektiv verksamhet till 2030.
  • Upplands Väsby kommunala organisation ska senast 2040 inte bidra till några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären och därmed bidra till att nå det gemensamma nationella målet.
  • Upplands Väsby ska vara en av de ledande kommunerna i Sverige med att främja, uppmuntra och underlätta medborgarnas klimatsmarta val.
Senast uppdaterad: 26 januari 2024