Inneboende, inackordering

Inackorderingstillägg är ett stöd till dig som studerar på gymnasiet och behöver bo inackorderad. Stödet gäller kostnader för boende, fördyrat uppehälle samt resor till och från hemmet.

Studerar du på en kommunal skola söker du tillägget hos din hemkommun. Studerar du däremot på folkhögskola, fristående skola eller riksinternat söker du inackorderingstillägg hos Centrala studiestödsnämnden, CSN.

Information om inackorderingstillägg på CSN:s webbplats Länk till annan webbplats.

Villkor för inackorderingstillägg

För läsåret 2022-2023 gäller följande villkor för att få inackorderingstillägg:

  • Du är folkbokförd i Upplands Väsby kommun.
  • Du har sökt en utbildning som inte finns i din hemkommun.
  • Du har sökt men inte blivit antagen till motsvarande utbildning på din hemort.
  • Du går på idrottsgymnasium eller annan utbildning där regeringen beslutat att hela landet ska vara upptagningsområde.
  • Resvägen mellan skolort och hemort måste vara mer än 40 kilometer eller ha en restid på mer än två timmar per dag.
  • Du ska studera på heltid och utbildningen ska vara godkänd av kommunen. Du får ersättning till och med det första kalenderhalvåret det år du fyller 20 år.
  • Du kan inte få inackorderingstillägg samtidigt som ekonomiskt stöd till elevresor.

Belopp och utbetalning

Ersättningsbeloppet per månad är 1/30 av fastställt basbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring. Aktuellt basbelopp 2022 är fastställt till
48 300 kronor. Det innebär att ersättningen under läsåret 2022-2023 blir 1 610 kronor per månad.

Tillägget kan sökas för fyra månader på hösten och fem månader på våren. Utbetalning sker runt den 20 varje månad från och med september till och med maj månad.

När du ansökt

Beslut skickas per post till folkbokföringsadressen.

Anmäl studieavbrott eller flytt

Om du inte påbörjar studierna, avbryter dem eller flyttar under läsåret måste du omedelbart anmäla detta till Ubildningskontoret. Du är då inte berättigad till inackorderingstillägget. Den som felaktigt tar emot tillägget är skyldig att genast återbetala.

Senast uppdaterad: 2 december 2022