Säkerhet

Rektorer ansvarar för att det finns rutiner vid skolresor och utflykter. De ansvarar även för att rutinerna följs och att de är kända för personal, vårdnadshavare och barn eller elever.

Om du inte vet vilka rutiner som finns på ditt barns förskola eller skola, prata med rektor.

Senast uppdaterad: 21 april 2023