Utflykter

Förskolor och skolor anordnar ibland utflykter som en del av undervisningen. Det kan till exempel ske i samband med idrottsdagar eller studiebesök. Ditt barn skyddas då av en kollektiv olycksfallsförsäkring.

Får en utflykt utgöra en kostnad?

Vid en utflykt kan vissa kostnader förekomma. Detta får endast ske vid enstaka tillfällen och kostnaderna ska vara frivilliga att betala för dig som vårdnadshavare.

Ditt barn är försäkrat

​Ditt barn skyddas av en kollektiv olycksfallsförsäkring, oavsett i vilken regi förskolan eller skolan drivs i.

Information om försäkringar

Senast uppdaterad: 7 december 2022