Specialverksamhet

Det finns två resursskolor i Upplands Väsby. Kommunen erbjuder även särskilda undervisningsgrupper för elever inom autismspektrat.

Resursskolor

I Upplands Väsby kommun finns två resursskolor, en i kommunal regi, Nordanskolan och en i fristående regi, Magneten.

Nordanskolan

Nordanskolan tar emot elever i årskurs 6-9. Eleverna är i behov av ett mindre sammanhang och har psykosocial problematik och/eller neuropsykiatriska svårigheter.

https://www.upplandsvasby.se/nordanskolan Länk till annan webbplats.

Kontakt

Nordanskolan
Rektor: Monica Haag Gunnars
08 590 971 26

Magneten resursskola

Magneten resursskola tar emot elever från förskoleklass till årskurs 6. Eleverna är i behov av ett mindre sammanhang och har en psykosocial problematik och/eller neuropsykiatriska svårigheter.

Kontakt

Magneten resursskola
Rektor: Christina Wallin
070-967 39 69

https://www.magnetica.se/grundskolor/magneten-resursskola Länk till annan webbplats.

Runby autismgrupper

Autismgrupperna tar emot elever inom AST från förskoleklass till årskurs 9. Grupperna finns i Runby skola. Ansökan görs via rektor för autismgrupper, se kontaktuppgifter nedan.

Kontakt

Runby skola
Biträdande rektor: Joakim Börjlind
08-590 970 47

Senast uppdaterad: 10 december 2021