Inriktning matematik och naturvetenskap

Skaffa dig helhetssyn på naturvetenskapliga fenomen och få tid att fördjupa dig i ämnet. Programmering, fysik och matematik blandas med fältstudier, laborationer och studiebesök.

Inriktning naturvetenskap är roligt, intressant, spännande och aktuellt. Varför färdas ljuset så fort? Varför får vi bakterier som är resistenta mot penicillin? Varför blir pi aldrig färdigräknat? Vill du fördjupa dig i dessa frågor så väljer du att gå Ma/ No-inriktningen. Du som elev får en helhetssyn på naturvetenskapliga fenomen och kan fördjupa dig i ämnet.

Du arbetar på ett undersökande och laborativt sätt

Vi har välutrustade laborationssalar där du arbetar på ett undersökande och laborativt sätt. Inom matematiken arbetar vi också på ett undersökande sätt och deltar i matematiktävlingar samt arbetar med programmering av robotar.

Vi har ofta förekommande fältstudier såsom naturexkursioner och undervisning kan då komma att ske på annan ort. Vi kommer att delta i forskningsprojekt med externa aktörer och delta i niornas eftermiddag på Gröna Lund där vi undersöker fysikens lagar.

Senast uppdaterad: 14 december 2020