Inriktning internationalisering/SO

Är du intresserad av att samarbeta med elever i andra länder så kan du välja inriktningen Internationalisering/SO. Här får du chans att delta i utbyten med andra europeiska länder och lära dig mer om internationella samarbeten och organsationer.

Inriktningen innebär särskilt fokus på aktiviteter med internationell och europeisk anknytning. Är du intresserad av att samarbeta med elever i andra länder så kan du välja inriktingen Internationalisering.

Fokus på globalisering och hållbarhet

Här du får chans att delta i utbyten i andra europeiska länder. Du får fördjupad kunskap om globalisering, hållbarhet och internationella organisationer som exempelvis Europeiska unionen. Ett etiskt internationellt perspektiv samt ett miljöperspektiv präglar utbildningen.

Senast uppdaterad: 14 december 2020