Musikprofil

Musikprofilen ger dig en fördjupning i musik. Lär dig spela i en ensemble, samtidigt som du utvecklar ditt eget spelande och skapande. Du får dessutom lära dig att producera egen musik.

Musikprofilen är en fördjupning i musik med fokus på ensemblespel och enskilt spel (keyboard/gitarr/sång) samt att skapa musik med program som Studio One och Soundtrap under ledning av professionell producent. Vi spelar och sjunger tillsammans och du lär dig hur du gör ett bra framträdande.

Utveckla din kreativitet och din musikalitet

Musikprofilen innehåller musikteori och gehörsträning på en mer fördjupad nivå än vad den ordinarie musikundervisningen kan erbjuda. Målet är att öva upp kreativitet och utveckla ett brett musikaliskt kunnande - både praktiskt och teoretiskt. Undervisningen syftar till att du som elev utvecklar kunskaper som gör det möjligt att delta i musikaliska sammanhang genom att själv musicera och sjunga både nu och i framtiden.

Senast uppdaterad: 14 december 2020